Ukrainian English Polish Russian

Напрям діяльності

Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник  утворено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.05.01 №583 “Про Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник” на базі комплексів пам’яток у містах Кременці та Почаєві Тернопільської області.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 № 1032 “Про передачу цілісних майнових комплексів історико-культурних заповідників до сфери управління Міністерства культури” заповідник віднесений до сфери управління Міністерства культури України.
Заповідник є об’єктом державної власності, перебуває у сфері управління Міністерства культури України. Заповідник має особливу історико-культурну та наукову цінність, є науково-дослідною та культурно-просвітницькою організацією, що забезпечує вивчення, охорону, реставрацію і використання культурної спадщини міст Кременця та Почаєва  і довкілля.
У своїй діяльності установа керується Конституцією України, законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету  Міністрів України, наказами Органу Управління майном, іншими нормативно-правовими актами, а також ратифікованими Україною міжнародними актами у сфері збереження історико-культурної і природної спадщини, рекомендаціями ЮНЕСКО, Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць (ІКОМОС) та Міжнародної ради музеїв (ІКОМ).
Завдянням заповідника є здійснення заходів з охорони і збереження закріплених за Заповідником об'єктів культурної спадщини та пов`язаних з ними територій, та рухомих предметів, творів монументального, образотворчого, декоративного та прикладного мистецтва, ведення науково-методичної роботи з питань охорони культурної спадщини, регенерація архітектурного середовища, проведення науково-дослідної, науково-методичної, музейної, виставкової, екскурсійної та культурно-освітньої роботи з метою  популяризації культурної спадщини, духовного збагачення громадян.

Кременецько-Почаївський ДІАЗ складається із адміністрації  заповідника, до якої входить директор, заступник директора, учений секретар, головний бухгалтер, юрисконсульт, інспектор по кадрах; науково-дослідного відділу, відділу охорони, експлуатації та реставрації пам’яток, музейно - освітнього відділу, господарського відділу.

В основі діяльності кожного з відділів покладено завдання дослідження, охорони та збереження пам’яток архітектури. Відділ реставрації, зокрема, займається укладанням охоронно-орендних договорів з користувачами об’єктів архітектурних пам’яток, виготовляє кошторисну документацію на ремонтні роботи, фіксує зміни в архітектурній забудові міста.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності наукового відділу є робота в архівах, спрямована на виявлення та опрацювання матеріалів з історії Кременця й споруд, що входять до складу заповідника, а також околиць міста. Працівники відділу організовують та проводять наукові конференції, опрацьовують зібрані матеріали та на їх основі видають матеріали конференцій. Науковці готують матеріали та видають путівників та буклети, які розповсюджуються на туристичних виставках і фестивалях. Працівники відділу надають старшокласникам та студентам вищих навчальних закладів Кременця допомогу в підготовці творчих робіт про історико-архітектурні пам’ятки міста та його околиці.

Музейно-освітній відділ займається формуванням фондів Заповідника та систематизацією зібраних матеріалів. Працівники відділу готують лекції та доповіді, які представляють учням шкіл, беруть участь у конференціях, круглих столах, відкритих уроках. Працівники відділу оформляють виставки, описують експонати, проводять екскурсії.

Коментарі:

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Кременеччина туритстичнаНаціональний природній парк "Кременецькі гори"Кременецький ботанічний садМузей Юліуша Словацького